Kreatív írás és a jobb agyfélteke kapcsolata

Írni a bal agyféltekénkkel írunk. A bal agyféltekénk zseniálisan ki van találva arra, hogy beszéljen, a száguldó gondolatokat logikussá fűzze, hogy értelmet adjon a kusza szavaknak.

A bal agyfélteke a logika híve, az ok-okozat az Istene.

A bal agyfélteke ismeri a helyes szórendet, a ragokat, az alany-állítmány-tárgy szentháromságát is tiszteletben tartja mind beszédben, mind írásban.

A bal agyféltekénk az, amelyik rója a betűket a papíron, amelyik tartja a sorok egyenességét és a margót, és amelyik lépésről-lépésre begyakorolja, hogy hol vannak a betűk a klaviatúrán.

De a bal agyféltekénk még ennél is többre képes: ő az, aki beszél. A bal agyfélteke irányítja nemcsak a beszédhez szükséges motoros funkciókat, de a szerveket is ez a rész irányítja. Ezért is van az, hogy a maximálisan jobb agyféltekés énekeseknek is képezniük kell a hangjukat, hogy megfelelő izommemóriát érjenek el, mert azok többnyire a bal oldallal lesznek szoros összeköttetésben. (Az éneklés is aktívan két agyféltekés tehát.)

De akkor mi szükség a jobb agyféltekére?

Miért szükséges a kreatív íráshoz a jobb agyfélteke?

Ahhoz, hogy erre válaszoljunk, először tisztázzuk, hogy mi az, hogy kreatív írás!

Mi a kreatív írás?

A kreatív írás az a fajta írásszemlélet, amikor a puszta adatok és tények felsorolásán és szabatos közlésén túl valami mást is el akarunk érni, pontosabban valami többet.

A lexikonok szócikkei és a hivatalos MTI sajtóközlemények nem tartoznak a kreatív írás körébe, mégis fontosak, mint ahogyan a törvények és rendeletek is.

A kreatív írás a szabatosságon és a puszta tényeken túl még mást is akar.

Úgy is mondhatnám, hogy a kreatív írás túlmutat a bal agyfélteke logikus és ok-okozatiságra felesküdő, igencsak szűk keretein.

A kreatív írásnak több célja van, mint szárazon tájékoztatni: szórakoztatni akar, tanítani akar, cselekvésre akar ösztönözni (alapvetően legalább a továbbolvasásra), el akar gondolkodtatni, meg akarja másítani a fejekben az oda rögzült esetleg káros sémákat, jobbá akarja tenni az olvasó életét, és még sorolhatnám.

A kreatív írás képes arra, amire a bal agyféltekés írás sosem: kiragad a valóságból és a fantáziavilágba repít, persze, csak ha akarod.

A jobb agyfélteke és a kreatív írás viszonya

A bal agyfélteke korlátolt, ha a hétköznapi logikán túli világba akar bepillantani. Nem képes elvonatkoztatni a saját elvont logikájától, földhözragadt és racionális, de végtelenül.

A jobb agyféltekénk azért van, hogy akár minden pillanatban megtalálhassuk a boldogságot, és hogy alkothassunk, teremthessünk, kapcsolatokat építhessünk ki és mélyíthessünk el másokkal, hogy kötődjünk, hogy álomvilágban éljünk, hogy kapcsolatba kerüljünk a racionalitáson túli világgal is.

A hit, az ihlet, a feltalálások, az intuíció – amikből a tudósok is gyakran táplálkoznak, még akkor is, ha még nincs rá tudományos magyarázatuk –, a megérzések, az ízek, az illatok, az emlékek, a képzelet, a fantázia, a humor, és bizonyos érzelmek, mind-mind a jobb agyféltekében vannak.

A jobb agyfélteke összeköttetésben van az Anyatermészettel, az állatokkal, a növényekkel, és csak neki van kapcsolata Istennel.

A jobb agyfélteke végtelen, és bár sem nem beszél, sem nem ír, összeköttetésbe tud lépni a bal agyféltekével– a corpus callosum nevű, két agyféltekét összekötő fő idegkötegen keresztül –, hogy mit írjon le és mit mondjon azért, hogy tolmácsolhassa az ő szavait is, és ezzel végre színesebb és érdekesebb legyen ez a rideg, monoton, racionális, kockavilág.

Ahhoz, hogy a napsütés csodáján elmélázzunk, a jobb agyfélteke szükséges. Ahhoz, hogy erről beszélni tudjunk, már mindkét agyfélteke szükséges. Ahhoz, hogy a napsütéssel kapcsolatos élményeinket és érzéseinket másoknak is át tudjuk adni úgy, hogy ők akkor is átérezzék ennek gyönyörét, ha már hónapok óta nem láttak mást, csak felhőket, ahhoz nagyon aktív jobb agyfélteke kell.

Nincs művészet jobb agyfélteke nélkül.

Nincs szépirodalom jobb agyfélteke nélkül.

Nincs zene, nincsenek színorgiák, nincs divat, nincs parfüm, nincs webdizájn, és persze kreatív írás sem jobb agyfélteke nélkül.

Jobb agyféltekével gazdagabb, színesebb, mélyebb és örömtelibb az életünk, és a céljaink is ezekhez foghatóak.

Bal agyféltekével megelégednénk azzal a puszta ténnyel, hogy kétszer kettő az öt  négy, és tudnánk, hogy a mondat elején nagy a kezdőbetű, és a végén kell valamilyen írásjel, de nem lenne a világon sem fejlődés, sem probléma megoldás, sem öröm, sem élmény.

A kreatív írás tartalmazhat bal agyféltekés elemeket, de elég csak úgy elképzelni, hogy olyan, mint maga az élet: izgalmas, mozgalmas, néha titokzatos, néha akár unalmas.

Írj, hogy élj!

Vidi Rita

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.